Peimarin Vihreät ry

 

Vihreät - De Gröna

StatCounter

Peimarin Vihreät muuttaa

Uutisia ja kuulumisia – 6. maaliskuuta 2017

Peimarin Vihreiden uudet sivut löytyvät osoitteesta

 

www.peimarinvihreat.fi

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

Ei kommentteja »

Valtuustoaloite elinympäristön monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 5. maaliskuuta 2013

Valtuustoaloite

Arvoisa Puheenjohtaja, Hyvä kunnanjohtaja, arvoisat valtuutetut.

Suomen valtio 191 muun valtion kanssa sekä Euroopan Unioni ovat ratifioineet biodiversiteettisopimuksen jossa on sitouduttu säilyttämään elinympäristömme monimuotoisuus ja estämään luonnon köyhtyminen. Tähän päivään mennessä luonnon lajistollinen köyhtyminen on kuitenkin vain kiihtynyt, ja elinympäristömme laadullinen hyvinvointi laskenut. Käytännössä joka ikinen Maapallon laji on joutunut vähintään muuttamaan luonnollista käyttäytymistään ihmisvaikutuksen vuoksi. Myös ihmisten itsensä kokemat haitat elinympäristömme estottomasta taloudellisesta hyväksikäytöstä ovat tutkimusten mukaan lisääntyneet.

Elinympäristömme hyvinvoinnin turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää meidän itsemme ja varsinkin jälkipolviemme elämisen korkean laadun takeeksi. Valtioneuvosto linjasi Suomen kestävän kehityksen strategiaa “Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” vuosille 2006-2016 seuraavasti: “Strategian ja toimintaohjelman tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä, vakiinnuttaa Suomen luonnon tilan suotuisa kehitys vuosien 2010-2016 kuluessa sekä varautua vuoteen 2016 mennessä Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen.” Edesauttaakseen näiden tavoitteiden toteutumista, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö loivat valtioneuvoston periaatepäätöksellä mm. METSO- ohjelman. Nyt strategiaa on jo päivitetty ja terävöitetty entisestään vuosille 2012-2020, erittäin selkein toimintaohjein.

Leppoisa ja moderni elämä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävässä hyvinvointiyhteiskunnassa sekä elinvoimainen, puhdas ja turvallinen elinympäristö eivät ole toistensa vastakohtia, jos ryhdymme yhteisvoimin ja ennakkoluulottomasti näitä tavoitteita kohti pyrkimään. Vaikka paljon olemme jo luonnon monimuotoisuudesta menettäneet, vielä ei ole liian myöhäistä muuttaa kurssia. Kuntatasollakin olisi kuitenkin ryhdyttävä välittömästi biodiversiteettisopimusten ja pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen linjaamiin toimiin ympäristön tilan kohentamiseksi omaksumalla luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat ja arvot keskeiseksi osaksi päätöksentekoa. Kuntatason toimien merkitystä globaalin muutoksen alullepanijana kun ei voi liiaksi korostaa.

Arvoisa Puheenjohtaja, Hyvä Kunnanjohtaja, Arvoisat Valtuutetut! Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Sauvon kunta ryhtyy toteuttamaan valtioneuvoston linjauksia elinympäristömme monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen ylläpitämiseksi aloittamalla seuraavat toimenpiteet:

  1. luo oman kestävän kehityksen luontostrategian joka tähtää niin Sauvon maa- kuin vesiekosysteemien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen
  2. Ohjeistaa aktiivisesti kunnan metsänomistajia avohakkuiden vaihtoehdoista (esim. METSO- ohjelma)
  3. tukee luomutuotantoon halukkaita kasvi- ja eläintiloja niiden siirtymävaiheessa sekä suosii luomu- & lähiruokaa (esim. EkoCentria) kunnan ruokaloissa
  4. asettaa kaikessa kaavoituksessa valtioneuvoston linjauksen mukaisesti etusijalle kestävän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön hyvinvoinnin puolueettomiin ympäristöasiantuntijalausuntoihin nojaten
  5. inventoi välittömästi kunnan rajojen sisäpuolella olevien maa- ja vesialueiden luonnonarvot sekä ryhtyy tarvittaviin toimiin arvokkaiden alueiden suojelemiseksi (esim. Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin maksuttomat kartoituspalvelut)

Pyydän kunnanhallitusta tekemään vuoden 2013 aikana periaatepäätöksen ja tarvittavat selvitykset Sauvon kestävän kehityksen tavoitteista ja vuoden 2014 aikana päättämään itse strategiasta.
Sauvossa 4.3. 2013

Vihreä valtuustoryhmä

Ei kommentteja »

Kiitos Vihreitä äänestäneille

Uutisia ja kuulumisia – 29. lokakuuta 2012

Paimion ja Sauvon Vihreät kiittävät kaikkia äänestäjiään. Sauvossa on nyt ensimmäistä kertaa vihreä valtuustopaikka, ja Paimiossa oltiin niiiiiin lähellä kolmatta paikkaa, että kyllä se seuraavalla kerralla tulee.

Uudet valtuutetut PAIMIO

Sini Heino, sairaanhoitaja
Saska Tuomasjukka, toimitusjohtaja

Varavaltuutetut
Tintti Klapuri
Pirkko-Liisa Kronbäck tai Henna-Maria Lehtonen (sama äänimäärä)

Uudet valtuutetut SAUVO

Teemu Saikkonen, biologi

Varavaltuutetut
Sanna Itälä
Mirja-Liisa Itälä

Ei kommentteja »

Avoimempi kunta on parempi kunta

Uutisia ja kuulumisia – 12. lokakuuta 2012

Paimio Vihreät

Sauvo Vihreät

Ei kommentteja »

Vihreille aiempaa isommat ehdokaslistat

Uutisia ja kuulumisia – 18. syyskuuta 2012

Peimarin Vihreiden ehdokaslista kuntavaaleissa 2012 kasvoi merkittävästi. Vihreät asettavat Sauvossa kolme ehdokasta ja Paimiossa kuusi. Koko maassa Vihreiden ehdokasmäärä kasvoi myös hivenen viime vaaleista, vaikka kuntaliitosten myötä kuntien määrä on alempi.

Vihreiden ehdokkaat kuntavaaleissa 2012 ovat seuraavat henkilöt

PAIMIO

Heino, Sini. Sairaanhoitaja, TtK
Klapuri, Tintti. Tohtorikoulutettava, FM
Kronbäck, Pirkko-Liisa. Luokanopettaja, KM
Lehtonen, Henna-Maria (SIT). FT, kotiäiti
Päätalo, Seppo (SIT). Eläkeläinen
Tuomasjukka, Saska. Toimitusjohtaja, FT

SAUVO

Itälä, Mirja-Liisa. Laskentamerkonomi
Itälä, Sanna-Mari. Lähihoitaja
Saikkonen, Teemu. Biologi

Ei kommentteja »

Ympäristöministeri Niinistö Paimionjoella

Uutisia ja kuulumisia – 2. toukokuuta 2012

Ympäristöministeri Ville Niinistö tutustui Paimionjoen tilaan lauantaina 28.4. Ohessa kuvia keskustelutilaisuudesta sekä retkeltä Askalan voimalaitos- ja perinnemaisema-alueelta.

Terhi Linjos ojentaa Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin ja alueen ympäristöyhdistysten suoadressin. Ministeri Niinistö kertoi keskustelleensa suolinjauksista VAPOn kanssa, ja oli luottavainen toiminnan muuttumiseen.

Paimion seudun ympäristöyhdistyksen kunnostama voimalaitoksenhoitajan talo toimii näyttelypaikkana ja ketoleirin tukikohtana. Leiri järjestetään jälleen kesällä 2012.

Kevätauringossa lekotelleen kyyn poistuttua retkeläiset kipusivat Askalan ketorinteelle ihailemaan Paimiojokilaaksoa. Kevättulvien aiheuttaman ohijuoksutuksen vuoksi näkymät olivat tavanomaista komeammat.

Peimarin Vihreiden Anton Simolin kertoo alueen kunnostustyöstä vapaaehtoisvoimin. Taustalla voimalaitos ja sen hoitajan talo.

Elina Tuomarila kertoo Paimionjoki-yhdistyksen suunnittelemasta virkistyskäyttöhankkeesta ja sen tuomista mahdollisuuksista päästä nauttimaan joesta. MTK Varsinais-Suomen Heikki Jalli kuuntelee vieressä. Ympäristöministeri Niinistö selin.

Anton Simolin kertoo kala- ja rapujuttuja, Saaristomerellä kalasteleva ministeri Niinistö pistää kohta paremmaksi. Antonin rapusaaliista vuonna 1999 voit lukea myös Kunnallislehden arkistoista.

Ei kommentteja »

Paimionjoki-iltapäivä

Uutisia ja kuulumisia – 20. huhtikuuta 2012

Päivä jokivarressa - miltä näyttää Paimiojoen tulevaisuus?

Paimiojoen vesistön nykytilasta ja mahdollisuuksista keskustelemassa alueen toimijat ja asukkaat ja ympäristöministeri Ville Niinistö.

Lauantaina 28.4. klo 13 Paimion yhtenäiskoulun auditorio (karttalinkki alinna)

OHJELMA

13.00 Toimenpiteitä joelle. Päivi Joki-Heiskala, Paimionjokiyhdistys
13.10 50 vuoden muutokset. Janne Kumpulainen, luonnonsuojeluliiton aktiivi
13.20 Kalaston mahdollisuudet Paimionjoessa. Marjatta Sihvonen, tiedotteja/TY evolutiivinen genetiikka
13.30 Ympäristötukien kohdentaminen. Heikki Jalli, MTK
13.40 Kommenttipuheenvuoro. Ville Niinistö, ympäristöministeri

KESKUSTELU

Kello 14.30-16.00 Maastoretki Askalan voimalaitosalueelle ja perinnemaisemaan (ks. karttalinkki). Mukana Paimion ympäristöyhdistys kertomassa perinnemaiseman hoidosta vapaaehtoistyönä sekä Turun yliopiston kalatutkimus pohtimassa kalaston mahdollisuuksia 100 vuotta sitten rakennetussa joessa.

Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät Peimarin Vihreät ry. ja V-S Vihreät ry.
Lisätietoja: Saska Tuomasjukka, puh: 045 6360 601 e-mail: saska.tuomasjukka@vihreat.fi

KARTTALINKIT

Paimion yhtenäiskoulu, Vistantie 31-35, Paimio


Näytä suurempi kartta

Askalan voimalaitosalue, ajo-ohje Paimion keskustasta


Näytä suurempi kartta

Ei kommentteja »

Pekka Haavisto presidentiksi

Uutisia ja kuulumisia – 24. tammikuuta 2012

 

Ei kommentteja »

Peimarin Vihreät kokoontuu

Uutisia ja kuulumisia – 23. lokakuuta 2011

Peimarin Vihreät kokoontuvat 24.10. klo 18, tuttuun tapaan osoitteessa Pappilantie 56. Tervetuloa!

Ei kommentteja »

Aloite avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 17. toukokuuta 2011

Paimion kaupunginhallitukselle

Valtuustoaloite


Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseksi ja avoimen toimisto-ohjelmiston käyttöönottamiseksi Paimion kaupunkikonsernissa

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Tunnetuimpia vapaita ohjelmistoja ovat suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä käyttöjärjestelmä Linux, Internet-selain Firefox ja toimisto-ohjelmisto OpenOffice.

Vapaiden ohjelmistojen etuna ovat lisenssikustannusten poistuminen, riippumattomuus toimittajista ja toimiminen vaatimattomammilla laitteistoilla. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta ja Työ- ja elinkeinoministeriö suosittelevat avoimen lähdekoodin käytön lisäämistä julkisessa hallinnossa.

Suomen avoimen lähdekoodin keskuksen COSSin vetämä Avoin koulu -hanke on koonnut vapaista ohjelmistoista koostuvan kokonaisuuden koulujen käyttöön. Vapaita ohjelmistoja ja niihin perustuvia järjesteltemiä käytetään jo yli 100 suomalaisessa koulussa.

Linux tekee kouluissa mahdolliseksi niin sanotun kevytpääteratkaisun, jossa useat käyttäjät käyttävät yhtä aikaa samaa palvelintietokonetta päätteiden välityksellä. Kevytpäätemalli tuo huomattavia säästöjä koulujen ATK-kustannuksiin. Esimerkiksi Kauniaisten suomenkielisen koulutoimen kustannukset ovat laskeneet kolmanneksella yhtä työasemaa kohden. Alempien ylläpitokustannusten lisäksi myös päivityskulut ovat edulliset. Kevytpäätteet ovat lisäksi energiapihejä, mikä tukee kunnan ympäristötavoitteita.

Vapaiden ohjelmistojen merkittävä arvo on niiden tasa-arvoisuus. Ilmaiset ohjelmistot ovat kaikkien kuntalaisten ja koululaisten saatavilla. Tämän vuoksi koulujen oppimateriaalien käytössä vapaita ohjelmistoja pitäisi suosia voimakkaasti.

Yksi keskeinen avointen ohjelmien käyttöä rajoittava tekijä on niiden heikompi tunnettuus. OpenOfficen asentaminen kaupungin työasemiin toisi henkilöstölle avoimen vaihtoehdon ja lisäisi asteittain kaupungin riippumattomuuta yksittäisistä ohjelmistovalmistajista.

Yllä olevan perusteella esitämme,

  • että Paimion kaupunki käynnistää selvityksen vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmien hyödyntämiseksi Paimion kaupunkikonsernissa ja,
  • että Paimion kaupungin työasemille henkilöstön käyttöön asennetaan OpenOffice.org tai LibreOffice -ohjelmisto.

Paimiossa 12.5.2011

Vihreä valtuustoryhmä

4 kommenttia »

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu