Peimarin Vihreät ry

 

Vihreät - De Gröna

StatCounter

Uutisia ja kuulumisia

Peimarin Vihreät muuttaa

Uutisia ja kuulumisia – 6. maaliskuuta 2017

Peimarin Vihreiden uudet sivut löytyvät osoitteesta

 

www.peimarinvihreat.fi

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

‘ 

Ei kommentteja »

Kiitos Vihreitä äänestäneille

Uutisia ja kuulumisia – 29. lokakuuta 2012

Paimion ja Sauvon Vihreät kiittävät kaikkia äänestäjiään. Sauvossa on nyt ensimmäistä kertaa vihreä valtuustopaikka, ja Paimiossa oltiin niiiiiin lähellä kolmatta paikkaa, että kyllä se seuraavalla kerralla tulee.

Uudet valtuutetut PAIMIO

Sini Heino, sairaanhoitaja
Saska Tuomasjukka, toimitusjohtaja

Varavaltuutetut
Tintti Klapuri
Pirkko-Liisa Kronbäck tai Henna-Maria Lehtonen (sama äänimäärä)

Uudet valtuutetut SAUVO

Teemu Saikkonen, biologi

Varavaltuutetut
Sanna Itälä
Mirja-Liisa Itälä

Ei kommentteja »

Avoimempi kunta on parempi kunta

Uutisia ja kuulumisia – 12. lokakuuta 2012

Paimio Vihreät

Sauvo Vihreät

Ei kommentteja »

Vihreille aiempaa isommat ehdokaslistat

Uutisia ja kuulumisia – 18. syyskuuta 2012

Peimarin Vihreiden ehdokaslista kuntavaaleissa 2012 kasvoi merkittävästi. Vihreät asettavat Sauvossa kolme ehdokasta ja Paimiossa kuusi. Koko maassa Vihreiden ehdokasmäärä kasvoi myös hivenen viime vaaleista, vaikka kuntaliitosten myötä kuntien määrä on alempi.

Vihreiden ehdokkaat kuntavaaleissa 2012 ovat seuraavat henkilöt

PAIMIO

Heino, Sini. Sairaanhoitaja, TtK
Klapuri, Tintti. Tohtorikoulutettava, FM
Kronbäck, Pirkko-Liisa. Luokanopettaja, KM
Lehtonen, Henna-Maria (SIT). FT, kotiäiti
Päätalo, Seppo (SIT). Eläkeläinen
Tuomasjukka, Saska. Toimitusjohtaja, FT

SAUVO

Itälä, Mirja-Liisa. Laskentamerkonomi
Itälä, Sanna-Mari. Lähihoitaja
Saikkonen, Teemu. Biologi

Ei kommentteja »

Ympäristöministeri Niinistö Paimionjoella

Uutisia ja kuulumisia – 2. toukokuuta 2012

Ympäristöministeri Ville Niinistö tutustui Paimionjoen tilaan lauantaina 28.4. Ohessa kuvia keskustelutilaisuudesta sekä retkeltä Askalan voimalaitos- ja perinnemaisema-alueelta.

Terhi Linjos ojentaa Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin ja alueen ympäristöyhdistysten suoadressin. Ministeri Niinistö kertoi keskustelleensa suolinjauksista VAPOn kanssa, ja oli luottavainen toiminnan muuttumiseen.

Paimion seudun ympäristöyhdistyksen kunnostama voimalaitoksenhoitajan talo toimii näyttelypaikkana ja ketoleirin tukikohtana. Leiri järjestetään jälleen kesällä 2012.

Kevätauringossa lekotelleen kyyn poistuttua retkeläiset kipusivat Askalan ketorinteelle ihailemaan Paimiojokilaaksoa. Kevättulvien aiheuttaman ohijuoksutuksen vuoksi näkymät olivat tavanomaista komeammat.

Peimarin Vihreiden Anton Simolin kertoo alueen kunnostustyöstä vapaaehtoisvoimin. Taustalla voimalaitos ja sen hoitajan talo.

Elina Tuomarila kertoo Paimionjoki-yhdistyksen suunnittelemasta virkistyskäyttöhankkeesta ja sen tuomista mahdollisuuksista päästä nauttimaan joesta. MTK Varsinais-Suomen Heikki Jalli kuuntelee vieressä. Ympäristöministeri Niinistö selin.

Anton Simolin kertoo kala- ja rapujuttuja, Saaristomerellä kalasteleva ministeri Niinistö pistää kohta paremmaksi. Antonin rapusaaliista vuonna 1999 voit lukea myös Kunnallislehden arkistoista.

Ei kommentteja »

Paimionjoki-iltapäivä

Uutisia ja kuulumisia – 20. huhtikuuta 2012

Päivä jokivarressa - miltä näyttää Paimiojoen tulevaisuus?

Paimiojoen vesistön nykytilasta ja mahdollisuuksista keskustelemassa alueen toimijat ja asukkaat ja ympäristöministeri Ville Niinistö.

Lauantaina 28.4. klo 13 Paimion yhtenäiskoulun auditorio (karttalinkki alinna)

OHJELMA

13.00 Toimenpiteitä joelle. Päivi Joki-Heiskala, Paimionjokiyhdistys
13.10 50 vuoden muutokset. Janne Kumpulainen, luonnonsuojeluliiton aktiivi
13.20 Kalaston mahdollisuudet Paimionjoessa. Marjatta Sihvonen, tiedotteja/TY evolutiivinen genetiikka
13.30 Ympäristötukien kohdentaminen. Heikki Jalli, MTK
13.40 Kommenttipuheenvuoro. Ville Niinistö, ympäristöministeri

KESKUSTELU

Kello 14.30-16.00 Maastoretki Askalan voimalaitosalueelle ja perinnemaisemaan (ks. karttalinkki). Mukana Paimion ympäristöyhdistys kertomassa perinnemaiseman hoidosta vapaaehtoistyönä sekä Turun yliopiston kalatutkimus pohtimassa kalaston mahdollisuuksia 100 vuotta sitten rakennetussa joessa.

Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät Peimarin Vihreät ry. ja V-S Vihreät ry.
Lisätietoja: Saska Tuomasjukka, puh: 045 6360 601 e-mail: saska.tuomasjukka@vihreat.fi

KARTTALINKIT

Paimion yhtenäiskoulu, Vistantie 31-35, Paimio


Näytä suurempi kartta

Askalan voimalaitosalue, ajo-ohje Paimion keskustasta


Näytä suurempi kartta

Ei kommentteja »

Pekka Haavisto presidentiksi

Uutisia ja kuulumisia – 24. tammikuuta 2012

 

Ei kommentteja »

Peimarin Vihreät kokoontuu

Uutisia ja kuulumisia – 23. lokakuuta 2011

Peimarin Vihreät kokoontuvat 24.10. klo 18, tuttuun tapaan osoitteessa Pappilantie 56. Tervetuloa!

Ei kommentteja »

Paimion vihreät: rakentaminen raiteiden äärelle on kestävä ratkaisu

Uutisia ja kuulumisia – 9. toukokuuta 2011

Paimion Vihreät kannattavat Turun seudun vihreiden ehdottamaa rakennemallia, jossa pääosa uudesta asutuksesta ohjataan raiteiden varrelle. Uudisrakentamisen olemassaoleviin kaupunkikeskuksiin ja Turku-Salo -radan varrelle kehittää Varsinais-Suomen asumista ja liikkumista kestävämpään suuntaan.

“Paimiolle rakennemalli tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Meillä voidaan yhdistää luonnonrauha ja ympäristöystävällinen liikkuminen”, sanoo Paimion Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Saska Tuomasjukka.

Turun seudulle esitetyistä vaihtoehdoista alueen vihreät haluavat yhdistää parhaat puolet. Turun ja Kaarinan keskustojen tiivistäminen mahdollistaa pikaraitiotien, joka lisää joukkoliikenteen käyttöä merkittävästi. Merellisten alueiden pientaloasutus korostaa alueen omaleimaisuutta. Järkevällä asutuksen kohdistamisella voidaan luoda kaupunkiseudulle sekä hyvät kulkuyhteydet että kattavat lähipalvelut.

Vihreiden mallissa Turun ja Kaarinan kaupunkirakenteen tiivistäminen yhdistetään Turku-Salo -radan lähijunaliikenteeseen. “Joukkoliikenteen toimivuus eri puolilla maakuntaa on yksi tärkeimmistä kestävän kehityksen tekijöistä. Turku-Salo -lähijunaliikenne on Suomessa ainutlaatuista, ja tekee mahdolliseksi pientaloasumisen maaseutumaisessa ympäristössä - ympäristöystävällisesti. Paimio hyötyy Vihreiden mallista merkittävästi”, uskoo Tuomasjukka.

Paimion vihreät kritisoivat rakennetyömallin pohjaksi asetettua 75 000 asukkaan väestönkasvutavoitetta ylimitoitetuksi. “Väestönkasvua tapahtuu, mutta sitä ei pidä repiä maaseudulta ja sen kuntakeskuksista väkisin”, sanoo Tuomasjukka. Rakennemallin vaiheistaminen on myös tärkeää, jotta kuntien taloudellinen kestokyky suhteutetaan väestönkasvuun.

Lisätietoja

Saska Tuomasjukka
Paimion vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
045 6360 601, saska@lapinmaria.fi

Taustaa

Turun kaupunkiseudulle laaditaan kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävää rakennemallia. Se on jatkoa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kaupunkiseutusuunnitelmalle. Työn tärkeimpänä tavoitteena on löytää yhteinen näkemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäimen päälinjoista. Rakennemallityössä haetaan periaatelinjauksia seudullisesti merkittäviin toimintoihin kuten asuin- ja työpaikka-alueiden kehittämiseen ja profilointiin, palvelujen järjestämiseen yhdessä sekä liikenne- ja viherverkon luomiseen kaupunkiseudulle. Työn tavoitteena on kestävä kaupunkirakenne vuonna 2035.
Lisätietoja:
Turun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Elina Rantanen: p. 0505590116 / elina.rantanen(a)vihreat.fi

Lisätietoa rakennemallista: http://www.turunvihreat.fi/uusi_sivu_20110509170741

LAUSUNTO
Turun seudun vihreiden valtuustoryhmien lausunto Turun seudun rakennemallista 2035
9.5.2011
Turun seudun vihreät valtuustoryhmät pitävät seudun rakennemallityötä tärkeänä ja toivovat, että kuntien kesken päästään yksimielisyyteen siitä, mihin suuntaan seutua lähdetään kehittämään. Vihreiden mielestä keskeistä on, että Turun seudusta tehdään asumisen, infrastruktuurin rakentamisen ja liikkumisen kannalta kestävä, ja että seutu on vetovoimainen sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna.

Esitetyistä rakennemallivaihtoehdoista vihreät katsovat kotilomallin toteuttavan parhaiten näitä tavoitteita. Sopivin malli saataisiin laajentamalla vaihtoehtoa 1A City vaihtoehdon 1B Merikaupunki hyvillä puolilla. City-vaihtoehdossa luodaan ydinkaupunkialueelle ja rannikkovyöhykkeelle tiivis kaupunkirakenne, joka mahdollistaa hyvin saavutettavat lähipalvelut. Tällä mallilla on mahdollista tavoitella lyhyiden etäisyyksien jalankulkukaupunkivyöhykkeen ja lähiökeskuksiin perustuvan joukkoliikennekaupunkivyöhykkeen kasvua. Malliin sisältyy pikaraitiotien rakentaminen, mikä lisää joukkoliikenteen käyttöä. Vetovoimaisuuden lisäämiseksi ja asumisväljyyden kasvattamiseksi vihreät ottaisivat Cityn rinnalle myös Naantaliin ja Kaarinaan suuntautuvia osia Merikaupunki-mallista, mikä lisäisi pientaloasumisen vaihtoehtoja ja korostaisi Turun seudun merellistä omaleimaisuutta. Tässä yhdistelmämallissa korostuu seudun vetovoimaisuus merellisenä ja kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisena alueena.

Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisen ja pikaraitiotien rakentamisen lisäksi seudun kehitystyössä pitää varmistaa bussiyhteyksien toimivuus elinvoimaisuuden takaamiseksi eri puolilla seutua. Elinvoimaisuutta tuetaan myös turvaamalla lähipalvelut kuntakeskuksia vahvistamalla. City + Merikaupunki -mallia pitäisi vihreiden mielestä täydentää lisäksi lähijunaliikenteen kehittämisellä Saloon. Kaupunkiseudun kehittymiselle olennaista on myös nopea junayhteys pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, joten Esa-radan toteutuksen on oltava mukana suunnitelmissa.

Vihreät haluavat huomauttaa, että rakennemallivaihtoehtoja esittelevän materiaalin kulkumuotojakauma-arvioinnissa ei ole otettu huomioon pikaraitiotien matkustajamäärää kasvattavaa vaikutusta, mikä on toteutunut kaikilla kaupunkiseuduilla, joille pikaraitiotie on rakennettu. Liikennemallivertailuissa ei ole myöskään huomioitu joukkoliikenteen kustannuksia: nykyisen mustekalamallia muistuttavan seuturakenteen hajanaisuuden vuoksi bussiliikenne on vuosittain raskaasti tappiollista, kun taas kotilomalleihin sisältyvä pikaraitioliikenne kannattaa itse itsensä investointimenojen jälkeen.

Vihreiden mielestä seudun rakennemallityön pohjaksi asetettu 75 000 uuden asukkaan väestönkasvutavoite on ylimitoitettu. Pienemmälläkin väestönkasvulla seudun rakenteen kehittäminen City + Meri-kaupunki -yhdistelmällä höystettynä Saloon suuntautuvalla lähijunaliikenteellä on vihreistä kuitenkin oikea suunta. Rakennemallin vaiheistaminen on tärkeää, jotta kuntien taloudellinen kestokyky suhteutetaan väestönkasvuun.

Kaarinan, Liedon, Länsi-Turunmaan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Paimion, Raision, Ruskon ja Turun vihreät valtuustoryhmät

Ei kommentteja »

Vuosikokous 4.4. klo 18.30

Uutisia ja kuulumisia – 1. huhtikuuta 2011

Peimarin Vihreät ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 4.4. ravintola Ruusuvuoressa Sauvossa (Viljontie). Ennen kokousta esitys ja keskustelua puhtaasta ruoasta:

vuosikokous-442011-ilmoitus.jpg

Ei kommentteja »

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu