Peimarin Vihreät ry

 

Vihreät - De Gröna

StatCounter

Valtuustoaloite elinympäristön monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 5. maaliskuuta 2013 klo 18.39

Valtuustoaloite

Arvoisa Puheenjohtaja, Hyvä kunnanjohtaja, arvoisat valtuutetut.

Suomen valtio 191 muun valtion kanssa sekä Euroopan Unioni ovat ratifioineet biodiversiteettisopimuksen jossa on sitouduttu säilyttämään elinympäristömme monimuotoisuus ja estämään luonnon köyhtyminen. Tähän päivään mennessä luonnon lajistollinen köyhtyminen on kuitenkin vain kiihtynyt, ja elinympäristömme laadullinen hyvinvointi laskenut. Käytännössä joka ikinen Maapallon laji on joutunut vähintään muuttamaan luonnollista käyttäytymistään ihmisvaikutuksen vuoksi. Myös ihmisten itsensä kokemat haitat elinympäristömme estottomasta taloudellisesta hyväksikäytöstä ovat tutkimusten mukaan lisääntyneet.

Elinympäristömme hyvinvoinnin turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää meidän itsemme ja varsinkin jälkipolviemme elämisen korkean laadun takeeksi. Valtioneuvosto linjasi Suomen kestävän kehityksen strategiaa “Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” vuosille 2006-2016 seuraavasti: “Strategian ja toimintaohjelman tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä, vakiinnuttaa Suomen luonnon tilan suotuisa kehitys vuosien 2010-2016 kuluessa sekä varautua vuoteen 2016 mennessä Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen.” Edesauttaakseen näiden tavoitteiden toteutumista, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö loivat valtioneuvoston periaatepäätöksellä mm. METSO- ohjelman. Nyt strategiaa on jo päivitetty ja terävöitetty entisestään vuosille 2012-2020, erittäin selkein toimintaohjein.

Leppoisa ja moderni elämä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävässä hyvinvointiyhteiskunnassa sekä elinvoimainen, puhdas ja turvallinen elinympäristö eivät ole toistensa vastakohtia, jos ryhdymme yhteisvoimin ja ennakkoluulottomasti näitä tavoitteita kohti pyrkimään. Vaikka paljon olemme jo luonnon monimuotoisuudesta menettäneet, vielä ei ole liian myöhäistä muuttaa kurssia. Kuntatasollakin olisi kuitenkin ryhdyttävä välittömästi biodiversiteettisopimusten ja pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen linjaamiin toimiin ympäristön tilan kohentamiseksi omaksumalla luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat ja arvot keskeiseksi osaksi päätöksentekoa. Kuntatason toimien merkitystä globaalin muutoksen alullepanijana kun ei voi liiaksi korostaa.

Arvoisa Puheenjohtaja, Hyvä Kunnanjohtaja, Arvoisat Valtuutetut! Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Sauvon kunta ryhtyy toteuttamaan valtioneuvoston linjauksia elinympäristömme monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen ylläpitämiseksi aloittamalla seuraavat toimenpiteet:

  1. luo oman kestävän kehityksen luontostrategian joka tähtää niin Sauvon maa- kuin vesiekosysteemien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen
  2. Ohjeistaa aktiivisesti kunnan metsänomistajia avohakkuiden vaihtoehdoista (esim. METSO- ohjelma)
  3. tukee luomutuotantoon halukkaita kasvi- ja eläintiloja niiden siirtymävaiheessa sekä suosii luomu- & lähiruokaa (esim. EkoCentria) kunnan ruokaloissa
  4. asettaa kaikessa kaavoituksessa valtioneuvoston linjauksen mukaisesti etusijalle kestävän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön hyvinvoinnin puolueettomiin ympäristöasiantuntijalausuntoihin nojaten
  5. inventoi välittömästi kunnan rajojen sisäpuolella olevien maa- ja vesialueiden luonnonarvot sekä ryhtyy tarvittaviin toimiin arvokkaiden alueiden suojelemiseksi (esim. Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin maksuttomat kartoituspalvelut)

Pyydän kunnanhallitusta tekemään vuoden 2013 aikana periaatepäätöksen ja tarvittavat selvitykset Sauvon kestävän kehityksen tavoitteista ja vuoden 2014 aikana päättämään itse strategiasta.
Sauvossa 4.3. 2013

Vihreä valtuustoryhmä

Kommentoi kirjoitusta tai lähetä seurantailmoitus (trackback) omalta sivustoltasi.

Kommentoi kirjoitusta

Voit käyttää kommentissa seuraavia XHTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu