Peimarin Vihreät ry

 

Vihreät - De Gröna

StatCounter

Paimion vihreät: rakentaminen raiteiden äärelle on kestävä ratkaisu

Uutisia ja kuulumisia – 9. toukokuuta 2011

Paimion Vihreät kannattavat Turun seudun vihreiden ehdottamaa rakennemallia, jossa pääosa uudesta asutuksesta ohjataan raiteiden varrelle. Uudisrakentamisen olemassaoleviin kaupunkikeskuksiin ja Turku-Salo -radan varrelle kehittää Varsinais-Suomen asumista ja liikkumista kestävämpään suuntaan.

“Paimiolle rakennemalli tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Meillä voidaan yhdistää luonnonrauha ja ympäristöystävällinen liikkuminen”, sanoo Paimion Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Saska Tuomasjukka.

Turun seudulle esitetyistä vaihtoehdoista alueen vihreät haluavat yhdistää parhaat puolet. Turun ja Kaarinan keskustojen tiivistäminen mahdollistaa pikaraitiotien, joka lisää joukkoliikenteen käyttöä merkittävästi. Merellisten alueiden pientaloasutus korostaa alueen omaleimaisuutta. Järkevällä asutuksen kohdistamisella voidaan luoda kaupunkiseudulle sekä hyvät kulkuyhteydet että kattavat lähipalvelut.

Vihreiden mallissa Turun ja Kaarinan kaupunkirakenteen tiivistäminen yhdistetään Turku-Salo -radan lähijunaliikenteeseen. “Joukkoliikenteen toimivuus eri puolilla maakuntaa on yksi tärkeimmistä kestävän kehityksen tekijöistä. Turku-Salo -lähijunaliikenne on Suomessa ainutlaatuista, ja tekee mahdolliseksi pientaloasumisen maaseutumaisessa ympäristössä - ympäristöystävällisesti. Paimio hyötyy Vihreiden mallista merkittävästi”, uskoo Tuomasjukka.

Paimion vihreät kritisoivat rakennetyömallin pohjaksi asetettua 75 000 asukkaan väestönkasvutavoitetta ylimitoitetuksi. “Väestönkasvua tapahtuu, mutta sitä ei pidä repiä maaseudulta ja sen kuntakeskuksista väkisin”, sanoo Tuomasjukka. Rakennemallin vaiheistaminen on myös tärkeää, jotta kuntien taloudellinen kestokyky suhteutetaan väestönkasvuun.

Lisätietoja

Saska Tuomasjukka
Paimion vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
045 6360 601, saska@lapinmaria.fi

Taustaa

Turun kaupunkiseudulle laaditaan kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävää rakennemallia. Se on jatkoa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kaupunkiseutusuunnitelmalle. Työn tärkeimpänä tavoitteena on löytää yhteinen näkemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäimen päälinjoista. Rakennemallityössä haetaan periaatelinjauksia seudullisesti merkittäviin toimintoihin kuten asuin- ja työpaikka-alueiden kehittämiseen ja profilointiin, palvelujen järjestämiseen yhdessä sekä liikenne- ja viherverkon luomiseen kaupunkiseudulle. Työn tavoitteena on kestävä kaupunkirakenne vuonna 2035.
Lisätietoja:
Turun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Elina Rantanen: p. 0505590116 / elina.rantanen(a)vihreat.fi

Lisätietoa rakennemallista: http://www.turunvihreat.fi/uusi_sivu_20110509170741

LAUSUNTO
Turun seudun vihreiden valtuustoryhmien lausunto Turun seudun rakennemallista 2035
9.5.2011
Turun seudun vihreät valtuustoryhmät pitävät seudun rakennemallityötä tärkeänä ja toivovat, että kuntien kesken päästään yksimielisyyteen siitä, mihin suuntaan seutua lähdetään kehittämään. Vihreiden mielestä keskeistä on, että Turun seudusta tehdään asumisen, infrastruktuurin rakentamisen ja liikkumisen kannalta kestävä, ja että seutu on vetovoimainen sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna.

Esitetyistä rakennemallivaihtoehdoista vihreät katsovat kotilomallin toteuttavan parhaiten näitä tavoitteita. Sopivin malli saataisiin laajentamalla vaihtoehtoa 1A City vaihtoehdon 1B Merikaupunki hyvillä puolilla. City-vaihtoehdossa luodaan ydinkaupunkialueelle ja rannikkovyöhykkeelle tiivis kaupunkirakenne, joka mahdollistaa hyvin saavutettavat lähipalvelut. Tällä mallilla on mahdollista tavoitella lyhyiden etäisyyksien jalankulkukaupunkivyöhykkeen ja lähiökeskuksiin perustuvan joukkoliikennekaupunkivyöhykkeen kasvua. Malliin sisältyy pikaraitiotien rakentaminen, mikä lisää joukkoliikenteen käyttöä. Vetovoimaisuuden lisäämiseksi ja asumisväljyyden kasvattamiseksi vihreät ottaisivat Cityn rinnalle myös Naantaliin ja Kaarinaan suuntautuvia osia Merikaupunki-mallista, mikä lisäisi pientaloasumisen vaihtoehtoja ja korostaisi Turun seudun merellistä omaleimaisuutta. Tässä yhdistelmämallissa korostuu seudun vetovoimaisuus merellisenä ja kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisena alueena.

Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisen ja pikaraitiotien rakentamisen lisäksi seudun kehitystyössä pitää varmistaa bussiyhteyksien toimivuus elinvoimaisuuden takaamiseksi eri puolilla seutua. Elinvoimaisuutta tuetaan myös turvaamalla lähipalvelut kuntakeskuksia vahvistamalla. City + Merikaupunki -mallia pitäisi vihreiden mielestä täydentää lisäksi lähijunaliikenteen kehittämisellä Saloon. Kaupunkiseudun kehittymiselle olennaista on myös nopea junayhteys pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, joten Esa-radan toteutuksen on oltava mukana suunnitelmissa.

Vihreät haluavat huomauttaa, että rakennemallivaihtoehtoja esittelevän materiaalin kulkumuotojakauma-arvioinnissa ei ole otettu huomioon pikaraitiotien matkustajamäärää kasvattavaa vaikutusta, mikä on toteutunut kaikilla kaupunkiseuduilla, joille pikaraitiotie on rakennettu. Liikennemallivertailuissa ei ole myöskään huomioitu joukkoliikenteen kustannuksia: nykyisen mustekalamallia muistuttavan seuturakenteen hajanaisuuden vuoksi bussiliikenne on vuosittain raskaasti tappiollista, kun taas kotilomalleihin sisältyvä pikaraitioliikenne kannattaa itse itsensä investointimenojen jälkeen.

Vihreiden mielestä seudun rakennemallityön pohjaksi asetettu 75 000 uuden asukkaan väestönkasvutavoite on ylimitoitettu. Pienemmälläkin väestönkasvulla seudun rakenteen kehittäminen City + Meri-kaupunki -yhdistelmällä höystettynä Saloon suuntautuvalla lähijunaliikenteellä on vihreistä kuitenkin oikea suunta. Rakennemallin vaiheistaminen on tärkeää, jotta kuntien taloudellinen kestokyky suhteutetaan väestönkasvuun.

Kaarinan, Liedon, Länsi-Turunmaan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Paimion, Raision, Ruskon ja Turun vihreät valtuustoryhmät

Ei kommentteja »

Vuosikokous 4.4. klo 18.30

Uutisia ja kuulumisia – 1. huhtikuuta 2011

Peimarin Vihreät ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 4.4. ravintola Ruusuvuoressa Sauvossa (Viljontie). Ennen kokousta esitys ja keskustelua puhtaasta ruoasta:

vuosikokous-442011-ilmoitus.jpg

Ei kommentteja »

Vihreitä eduskuntavaaliehdokkaita S-Marketilla

Uutisia ja kuulumisia – 29. maaliskuuta 2011

110329-mehua-ja-pullaa-ja-ehdokkaita-vaalea-l.JPG

Ei kommentteja »

Valtuustoaloite sidonnaisuuksien julkaisemisesta

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 2. helmikuuta 2011

Paimion kunnanhallitukselle

Valtuustoaloite: Luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten sidonnaisuuksien julkistaminen kaupungin verkkosivuilla

Kuntalain uudistustarpeita valmistelemaan on asetettu virkamiestyöryhmä ja uuden kuntalain odotetaan valmistuvan siten, että se voisi tulla voimaan vuonna 2017. Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet ja niiden julkistaminen on yksi asia, johon lain valmistelussa joudutaan ottamaan kantaa.

Päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseksi on ehdotettu, että kunnallisissa luottamustoimissa toimivat ja niihin pyrkivät henkilöt julkistaisivat omat yhteiskunnalliset ja taloudelliset sidoksensa. Kuntaliitto on evästänyt kuntia erilaisista malleista, joilla kuntapäättäjien sidonnaisuuksia voisi ilmoittaa ja julkistaa. Ilmoitustauluna voisivat toimia kunnan omat verkkosivut.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen kaupungin nettisivuilla lisäisi poliittisen päätöksenteon avoimuutta, kun kytkökset olisivat julkisesti kaikkien arvioitavina. Asia on laajasti tiedostettu, mutta tiettävästi sidonnaisuuksia ei vielä ole systemaattisesti kerätty ja julkaistu missään kunnassa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Paimio toimii edelläkävijänä selvittämällä mahdollisuuden julkaista luottamushenkilöiden ja keskeisten viranhaltijoiden sidonnaisuudet kaupungin verkkosivuilla.

Paimiossa 27.1.2011

Vihreä valtuustoryhmä

Ei kommentteja »

Peimarin Vihreät kokoontuu

Uutisia ja kuulumisia – 21. marraskuuta 2010

Peimarin Vihreät kokoontuu perjantaina 26.11.2010 klo 17 osoitteessa Sauvontie 433, Nummenpää. Asialistalla niitä, näitä ja kulttuuria.


Näytä suurempi kartta

Ei kommentteja »

Kahden sillan soudussa tutut voittajat

Uutisia ja kuulumisia – 15. elokuuta 2010

kuva1174.jpgPeimarin Vihreät osoittivat huumorintajuttomuutensa voittamalla Kahden sillan soudun yleisen sarjan viime vuoden tapaan. Tällä kertaa voitto tuli miehistöllä kapteeni Anton Simolin, matruusi Saska Tuomasjukka ja perämies Johan Simolin.

Kovimman vastuksen antoi Lasi-Vistan joukkue, jonka alta viisivuotias peränpitäjä osoittautui taktisesti oivaksi vedoksi. Uhkapeli olisi toiminut, ellei matkaan olisi tullut välillä hieman ylimääräisiä mutkia.

Peimarin Vihreät kiittävät Paimion Yrittäjiä hauskasta tapahtumasta. Yksi toive kuitenkin olisi: eikös ensi vuonna pääpalkinnon voisi antaa suoraan voittajalle rehdin arvonnan sijaan?

Kuva: Väsyneet mutta onnelliset veneenmitan päässä maalista. Kuva Voima Tuomasjukka

Ei kommentteja »

Punamultaa Sauvon elopäivillä

Uutisia ja kuulumisia – 30. heinäkuuta 2010

punamullan-sekoitus-sauvo-100731c.jpgPeimarin Vihreät keittävät perinteistä punamultaa Sauvon Elopäivillä lauantaina klo 10-14 ja vähän sen ulkopuolellakin.

Punamullan keitto vie viisi-kuusi tuntia, mutta jo puolen päivän jälkeen voi saada maistiaisia.

Tervetuloa!

.. .. .. .. ..

Maalinkeitto onnistui hyvin, ja valmista väriä syntyi 60 litraa.

Torilla käytiin kovaa keskustelua siitä, onko käyttämämme italianpunainen aitoa punamultaa. Kuulosti siltä, että Peimarin seudulla Ruotsin rautatehtailta 1800-luvulta lähtien laivattu faluröd on se ainoa oikea, jota myös torin ympärillä olevien rakennusten seinissä näytti olevan. 

Aitoja ja perinteisiä punavärejä on kolmea laatua: Falunin lisäksi väriainetta on tuotu Italiasta ja Englannista. Kaksi viimeistä ovat vaaleampia. Kaikkia kolmea on käytetty ympäri Suomea. 

Punamullan reseptejä on joka tapauksessa yhtä monta kuin kokkeja. Alla on PDF-muodossa Sauvon torilla keitetyn maalin resepti.

punamultaohje.pdf

Ei kommentteja »

Kaupunki kohtuullisti haja-asutusalueen maksuja

Uutisia ja kuulumisiaValtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 18. kesäkuuta 2010

Paimion kaupunginvaltuusto kohtuullisti eilen 17.6. pidetyssä kokouksessa haja-asutusalueen viemärin liittymistaksoja. Valtuusto päätti, että jatkossa haja-asutusalueellaliittymismaksujen perusteena käytetään lämpöeristettyjen ja viemäröityjen tilojen huonepinta-alaa.

Muutos on huomattava parannus aiempaan tilanteeseen, jossa liittymismaksuja määritettäessä huomioitiin kaikki eristetyt tilat riippumatta siitä, onko niitä edes viemäröity. Valtuuston nyt hyväksymä kohtuullistaminen koskee haja-asutusalueella toimivia yrityksiä, puutarhoja ja kotieläintiloja.

Valtuusto lisäsi päätökseen Vihreiden aloitteesta ponnen, jossa kaupunginhallituksen asettamaa taksatyöryhmää kehotetaan kohtuullistamaan samalla tavoin myös haja-asutusalueiden yksityistalouksien liittymismaksuja.

Työryhmä jatkaa työtään kesätauon jälkeen.

Ei kommentteja »

Peimarin Vihreät luontopolulla

Uutisia ja kuulumisia – 30. toukokuuta 2010

Peimarin Vihreät kokoontuu juhlimaan koulujen loppumista 4.5. luontopolulle, noin kello 18. Huonon sään sattuessa vaihdetaan sisätiloihin. Asioitahan on kesän riennot ja vaalit nyt ainakin.

Karttalinkki parkkipaikalle on alla.


Näytä Maria Helsingissä suuremmalla kartalla

Ei kommentteja »

Voitto kotiin myös soutusarjassa

Uutisia ja kuulumisia – 19. huhtikuuta 2010

HUOM! MUUTOS KOKOUSPAIKASSA!

Peimarin Vihreät kokoontuu osoitteessa Pappilantie 56, Paimio tiistaina 20.4. klo 18.00. Asioina mm. tulevan kesän tapahtumat, ml. naisten joukkueen soutuharjoitukset. Maakravutkin tervetulleita.


Näytä suurempi kartta

Ei kommentteja »

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu